Turne në fabrikë

shkritore

Fabrika e Hardware

Fabrika e farkëtimit të hekurit të farkëtuar